În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Închise de Investiţii cu Capital Garantat OTP WiseRO şi OTP Green Energy, pune la dispoziţia investitorilor Rapoartele aferente trimestrului III 2011.

Rapoartele vor fi publicate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 11.11.2011 şi pot fi solicitate în scris, la cerere, de la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, e-mail: office@otpfonduri.ro, telefon: 031 308 55 50, fax : 031 308 55 55.