În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A.,în calitate de administrator al Fondurilor Închise de Investiţii cu Capital Garantat OTP WiseRO şi OTP Green Energy, pune la dispoziţia investitorilor Rapoartele aferente trimestrului I al anului 2012.

Rapoartele vor fi publicate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 11.05.2012 şi pot fi solicitate în scris, la cerere, de la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, telefon : 031 308 55 51, fax : 031 308 55 55.