În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A.,în calitate de administrator al Fondului Închis de Investiţii cu Capital Garantat OTP Green Energy, pune la dispoziţia investitorilor Raportul semestrial aferent semestrului I 2012.

Raportul va fi publicat pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 13.08.2012 şi pot fi solicitate în scris, la cerere, de la sediul nostru din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, telefon: 031 308 55 51, fac: 031 308 55 55.