În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA,în calitate de administrator al Fondului Închis de Investiţii cu Capital Garantat OTP Green Energy, pune la dispoziţia investitorilor Raportul financiar preliminar pentru anul 2012.

Rapoartul va fi publicat pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 12.02.2013 şi poate fi solicitat în scris, la cerere, la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, e-mail: office@otpfonduri.ro, telefon: 031 308 55 50, fax: 031 308 55 55.