În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Închise de Investiţii cu Capital Garantat OTP WiseRO şi OTP Green Energy, pune la dispoziţia investitorilor Rapoartele aferente trimestrului I 2011.

Rapoartele vor fi publicate pe site-ul societatii www.otpfonduri.ro începând cu data de 12.05.2011 şi pot fi solicitate în scris, la cerere, de la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, telefon: 031 308 55 51, fax: 031 308 55 55.