În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondului Închis de Investiţii cu Capital Garantat OTP Green Energy, pune la dispoziţia investitorilor Raportul aferent trimestrului III 2012.

Raportul va fi publicat pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 13.11.2012 şi poate fi solicitat în scris, la cerere, de la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, e-mail: office@otpfonduri.ro, telefon: 031 308 55 50, fax : 031 308 55 55.