În conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondului Inchis de Investiţii cu Capital Garantat OTP Green Energy, pune la dispoziţia investitorilor Raportul de activitate aferent trimestrului I 2013.

Raportul va fi publicat pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începand cu data de 14.05.2013 şi poate fi solicitat în scris, la cerere, de la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, e-mail: office@otpfonduri.ro, telefon: 031 308 55 50, fax : 031 308 55 55.