În conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondului Închis de Investiţii cu Capital Garantat OTP Green Energy, pune la dispoziţia investitorilor Raportul anual de activitate pentru anul 2012.

Raportul va fi publicat pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 30.04.2013 şi poate fi solicitat în scris, la cerere, de la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, e-mail: office@otpfonduri.ro, telefon: 031 308 55 50, fax: 031 308 55 55.