Fondului deschis de Investiţii OTP AvantisRO
Fondului deschis de Investiţii OTP ComodisRO
Fondului deschis de Investiţii OTP Obligațiuni
Fondului deschis de Investiţii OTP Euro Bond
Fondului Închis de Investiţii cu capital garantat OTP Green Energy

OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 2620/18.12.2007, înregistrată în Registrul CNVM la nr. PJR05SAIR/400023/2007, în calitate de administrator al FDI OTP AvantisRO, înregistrat în Registrul CNVM cu nr. CSC06FDIR/400050/2008, al FDI OTP ComodisRO, înregistrat în Registrul CNVM cu nr. CSC06FDIR/400049/2008, al FDI OTP Obligatiuni, înregistrat în Registrul CNVM cu numărul CSC06FDIR/400048/2008, al FDI OTP Euro Bond, înregistrat în Registrul CNVM cu numărul CSC06FDIR/400069/2010 şi al FII cu capital garantat OTP Green Energy, înregistrat în Registrul CNVM cu numărul CSC08FIIR/400016/2009, informează investitorii cu privire la externalizarea activităţii de contabilitate a fondurilor către o entitate specializată – Expert Contabil Alina Mihaescu, Persoană Fizică Autorizată, începând cu data 07.05.2013.