OTP Asset Management România S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Deschis de Investiţii OTP Euro Bond anunţă investitorii Fondului cu privire la:

Majorarea comisionului de administrare perceput de societate pentru administrarea activelor Fondului Deschis de Investiţii OTP Euro Bond de la 0,0833%/ lună la 0,0917%/ lună, calculat la valoarea medie a activului total, începând cu 23.05.2013, conform Deciziei societăţii OTP Asset Management România S.A.I. S.A.