În conformitate cu prevederile OUG 32/2012 şi ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 cu modificările și completările ulterioare, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA, în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP ComodisRO, OTP Dinamic, OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Euro Bond, OTP Expert, OTP Obligaţiuni, OTP Premium Return şi OTP Real Estate & Construction, informează investitorii cu privire la publicarea rapoartelor de activitate ale acestora aferente semestrului I 2021.

Rapoartele sunt disponibile și pot fi consultate gratuit pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro sau pot fi solicitate în scris, la cerere, la adresa de e-mail: office@otpfonduri.ro, telefon: 037-291 56 08, fax: 031 308 55 55.