Către investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond,  OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Dinamic, OTP Premium Return, OTP Expert, OTP Real Estate & Construction și OTP Innovation administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA:

Vă informăm asupra faptului că Prospectele de emisiune si Regulile aferente fondurilor deschise de investiţii administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SAau fost acualizate cu prevederi legislative aplicabile începand cu data de 01.01.2023.

Modificările aduse documentelor fondurilor administrate sunt următoarele:

  1. Peste tot în cuprinsul Prospectului de emisiune și al Regulilor se înlocuieste “Documentul privind Informațiile Cheie Destinate Investitorilor” cu “Documentul cu informații esențiale”
  2. Prospect de emisiune, IX. REGIMUL FISCAL va avea următorul conținut:

“Începând cu data de 01.01.2023, cota de impozitare care se aplică câștigurilor din investiții este:

  • 1% pentru dețineri mai mari de 365 de zile
  • 3% pentru deținerile sub 365 de zile

Pentru investitorii persoane fizice, câștigul se determină prin aplicarea metodei prețului mediu ponderat, cuprinzând și costurile aferente răscumpărării, pe fiecare fond, indiferent de perioada de deținere, în conformitate cu reglementările în vigoare, respectiv Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi reglementările Autorității.

OTP Asset Management România SAI SA va calcula și reține impozitul pe câștigul din investiții, la data stabilirii valorii de răscumpărat a unităților de fond. Ulterior, societatea de administrare va vira impozitul către bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a fost reținut și este considerat impozit final.

Pentru investitorii persoane juridice, câştigul / pierderea rezultată ca urmare a răscumpărării de titluri de participare, determinată ca diferenţă dintre preţul de răscumpărare şi preţul de cumpărare, reprezintă venit / pierdere financiar/ă şi intră sub incidenţa prevederilor aceleiaşi legi, respectiv Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare.

Investitorii entităţi fără personalitate juridică se supun regimului fiscal aplicabil conform prevederilor legale specifice.

În cazul existenţei unor alte taxe şi/sau impozite datorate de Fond, taxe sau impozite reglementate prin dispoziţii legale adoptate ulterior aprobării prezentului document, acestea se vor plăti conform legii.”

Prospectele de emisiune si Regulile Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond,  OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Dinamic, OTP Innovation, OTP Premium Return, OTP Expert si OTP Real Estate & Construction actualizate pot fi consultate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro, la sediul societății din București, Aleea Alexandru, nr. 43, sector 1, precum şi la orice unitate teritorială a distribuitorilor autorizați.