Către investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond,  OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Dinamic, OTP Premium Return, OTP Expert, OTP Real Estate & Construction Și OTP Innovation administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA:

Vă informăm asupra faptului că documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI), aferente fondurilor deschise de investiţii administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA, a fost inlocuit Începand cu data de 01.01.2023 de documentul cu informații esențiale. Documentele cu informații esențiale ale fondurilor deschise de investiții pot fi consultate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro, la sediul societății din București, Aleea Alexandru, nr. 43, sector 1, precum şi la orice unitate teritorială a distribuitorilor autorizați.