În conformitate cu prevederile OUG 32/2012 şi ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SAîn calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisROOTP ObligaţiuniOTP ComodisRO, OTP Euro Bond,  OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Euro Premium Return şi OTP Premium Return, informeaza investitorii cu privire la publicarea rapoartelor de activitate ale acestora pentru anul 2016.

Rapoartele sunt disponibile si pot fi consultate gratuit pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro sau pot fi solicitate în scris, la cerere, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, e-mail: office@otpfonduri.ro, telefon: 031 308 55 63, fax: 031