În conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune al Fondului Deschis de Investiții OTP Real Estate & Construction, OTP Asset Management România SAI SA, anunță investitorii înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond OTP Real Estate & Construction la data de 01 iulie 2019, că data calculului pentru venitul distribuibil aferent Trimestrului II 2019, este data de 30 iunie 2019, iar valoarea venitului distribuibil per unitatea de fond este 7.48523921 lei.

Plata venitului distribuibil se va face în termen de maxim 10 de zile de la data de înregistrare.

Câștigul obținut ca urmare a deținerii unităților de fond la Fondul Deschis de Investiții OTP Real Estate & Construction se impozitează în conformitate cu prevederile Codului fiscal în vigoare.

Distribuția câștigului se va face în numerar și va fi transferată în contul curent al investitorului menționat în relația cu OTP Asset Management România SAI SA.

Dacă sumele nu vor putea fi virate în contul curent al investitorului din motive neimputabile Administratorului, acestea vor fi virate într-un cont bancar, nepurtător de dobândă, la dispoziția investitorilor, până la data prescrierii termenului legal de plată.

OTP Asset Management România SAI SA, adresa Bl. Dacia nr. 83, sector 2, București este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15502/2007, Cod unic de înregistrare 22264941,Decizie autorizare ASF nr. 2620/18.12.2007, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJ05SAIR/400023, înregistrare ANSPDCP nr. 8236, www.otpfonduri.ro