În conformitate cu prevederile OUG 32/2012 şi ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA, în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond,  OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Euro Premium Return, OTP Premium Return, OTP Expert şi OTP Real Estate & Construction, informează investitorii cu privire la publicarea rapoartelor de activitate aferente semestrului I 2019.

Rapoartele sunt disponibile și pot fi consultate gratuit pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro sau pot fi solicitate în scris, la cerere, la sediul societății din București, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, e-mail: office@otpfonduri.ro, telefon: 031 308 55 63, fax: 031 308 55 55.