In conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune al Fondului Deschis de Investiții OTP Real Estate & Construction,  OTP Asset Management România SAI SA, anunță investitorii înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond OTP Real Estate & Construction la data de 01 octombrie 2018, ca data calculului pentru venitul distribuibil aferent Trimestrului III 2018, este data de 30 septembrie 2018, iar valoarea venitului distribuibil per unitatea de fond este de zero lei.

OTP Asset Management România SAI SA, adresa Bl. Dacia nr. 83, sector 2, București este înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/15502/2007, Cod unic de înregistrare 22264941,Decizie autorizare ASF nr. 2620/18.12.2007, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJ05SAIR/400023, înregistrare ANSPDCP nr. 8236, www.otpfonduri.ro.