OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului închis de investiţii cu o politică permisivă de investiţii care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return cu privire la modificarea documentelor acestuia ca urmare a transformării fondului OTP Premium Return din AOPC în OPCVM, precum şi a încadrării în prevederile legale aplicabile OPCVM (OUG. 32/2012 şi Regulamentul nr. 9/2014).

Principalele modificări aduse documentelor fondurilor se referă la:

 • Schimbarea denumirii fondului din Fond închis de investiţii OTP Premium Return în Fond deschis de investiţii OTP Premium Return;
 • titlurile de participare sunt, la cererea deținătorilor, răscumpărabile continuu;
 • micşorarea valorii nominale a unităţii de fond de la 1000 Ron la 10 Ron;
 • suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o subscrie este 50 Ron, atât pentru prima subscriere, cât şi pentru pentru subscrierile ulterioare. Investitorul poate achiziţiona oricâte unităţi de fond, ţinând cont la fiecare subscriere de suma minimă de 50 Ron;
 • termenul maxim pentru plata preţului de răscumpărare;
 • urmărirea standardului EFAMA;
 • politica de investiţii;
 • introducerea prevederilor referitoare la contractarea împrumuturilor de către fond;
 • durata recomandată a investiţiilor;
 • introducerea zilelor calendaristice în care S.A.I. şi/sau distribuitorii nu înregistrează operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare a titlurilor de participare;
 • condiţiile şi situaţiile în care S.A.I. poate suspenda/limita temporar emisiunea şi răscumpărarea unităţilor de fond;
 • introducerea tehnicilor utilizate în administrarea portofoliului;
 • menţionarea în prospect a persoanelor responsabile cu analiza investiţiilor;
 • comisionul de administrare maxim perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului;
 • comisioanele maximale aferente serviciilor de custodie;
 • introducerea în prospectul de emisiune a unor menţiuni din contractul de societate cu privire la continuarea Contractului de Societate pentru moştenitorii investitorilor, litigii, clauza privind încetarea Contractului de Societate;
 • Termenul de intrare în vigoare a modificărilor aduse documentelor fondului;
 • Termenul în care se încasează comisionul de administrare perceput fondului de către SAI;

Ca urmare a transformării fondului OTP Premium Return din AOPC în OPCVM va avea loc procesul de splitare a valorii unităţilor de fond cu o rată de 1:100. OTP Asset Management România S.A.I. S.A. va transmite către toţi investitorii Fondului extrasul de cont cu unităţile de fond deţinute.

Modificările intervenite în documentele Fondului avizate de ASF intră în vigoare în 15 zile de la publicarea Notei de informare a investitorilor.

Menţionăm că, în baza art. 212 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 15/2004, investitorii care nu sunt de acord cu modificările intervenite au dreptul de răscumpărare integrală a unităţilor de fond deţinute, în termen de maximum 15 zile de la data publicării notei de informare.