OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunță investitorii în Fondurile Deschise de Investiții OTP Expert, OTP AvantisRO, OTP Global Mixt, OTP Euro Premium Return, OTP Premium Return, OTP Real Estate & Construction, OTP ComodisRO, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond și OTP Obligațiuni cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care au fost solicitate și obținute autorizațiile ASF nr. 61, nr. 62, nr. 63, nr. 64, nr. 65, nr. 66, nr. 67, nr. 68, nr. 69 și nr. 70 din data de 30.04.2020.

 Modificările aduse fondurilor deschise de investiții administrate:

 • încheierea unui nou contract de Custodie cu depozitarul fondurilor BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. ca urmare a unor modificări privind alinierea la prevederile legale pe MIFID II
 • modificarea adresei sediului social al depozitarului
 • introducerea comisioanelor aferente serviciilor de custodie în conformitate cu prevederile noului contract de Custodie
 • introducerea comisioanelor aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare păstrate în sistemul de depozitare BNR/SAFIR
 • completarea politicii de investiții cu prevederile art. 1771 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 cu modificările și completările ulterioare
 • Completarea politicii de investiții prin investiții în valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare, titluri de participare la O.P.C. și instrumente financiare derivate tranzacționate, în statele non-UE membre G7 (Marea Britanie). Prevederile privind investițiile în Marea Britanie, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Marea Britanie a statutului de stat terţ în relaţia cu Uniunea Europeană
 • actualizarea prevederilor prospectelor FDI administrate, cu privire la conducerea executivă, ca urmare a autorizării d-lui Adrian Anghel în calitate de membru Directorat al OTP Asset Management România SAI SA, prin Decizia ASF nr. 32 din data de 06.03.2020

Principalele modificări aduse documentelor OTP AvantisRO, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond, OTP Euro Premium Return, FDI OTP Expert, OTP Global Mixt, OTP Premium Return și OTP Obligațiuni

 • modificarea prevederilor politicii de remunerare

Principalele modificări aduse documentelor FDI OTP Expert, OTP AvantisRO, OTP Global Mix, OTP Euro Premium Return, OTP Premium Return și OTP Real Estate & Construction, se referă la:

Completarea politicii de investiții prin investiții în valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare, titluri de  participare la O.P.C. și instrumente financiare derivate tranzacționate în Elveția și în statele non-UE membre G7 (Canada, Japonia).

Principalele modificări aduse documentelor FDI OTP AvantisRO, Global Mixt, OTP Euro Premium Return, OTP Premium Return și OTP Real Estate & Construction se referă la:

 • Transformarea FDI OTP AvantisRO, Global Mixt, OTP Euro Premium Return, OTP Premium Return și OTP Real Estate & Construction din fonduri deschise de investiții cu o singură clasă de unități de fond în fonduri deschise de investiții având două clase de unități de fond;
 • Schimbarea denumirii FDI OTP Euro Premium Return în FDI OTP Dinamic;
 • Fondurile vor emite două clase de unități de fond: Clasa L și Clasa E;
 • Schimbarea metodei de calcul a valorii unitare a activului net al fondului, în conformitate cu prevederile art.123 alin 9 lit a) din Regulamentul ASF nr.9/2014 cu modificările și completările ulterioare;

FDI OTP AvantisRO, Global Mixt și OTP Premium Return – caracteristicile claselor de unități de fond

Valoarea nominală a unei unități de fond din Clasa L, denominată în Lei, este de 10 Lei. Valoarea nominală a unei unități de fond din Clasa E, denominată în Euro, este de 10 Euro. Suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o depună la operațiunea de subscriere inițială este:

 • 50 Lei la Clasa L;
 • 50 Euro, la Clasa E

Suma minimă obligatorie, pentru subscrieri ulterioare este:

 • 50 Lei la Clasa L.
 • 10 Euro la Clasa E.

Investitorul poate achiziționa oricâte unități de fond, ținând cont la fiecare subscriere ulterioară, de suma minimă menționată pentru fiecare clasă de unități de fond. Investitorii care dețin unități de fond la data intrării în vigoare a modificărilor, vor face parte din Clasa L.

FDI OTP Dinamic

Valoarea nominală a unei unități de fond din Clasa E, denominată în Euro,  este de 10 Euro. Valoarea nominală a unei unități de fond din Clasa L, denominată în Lei,  este de 50 Lei. Suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o depună la operațiunea de subscriere inițială este:

 • 50 Euro la Clasa E;
 • 100 Lei, la Clasa L.

Suma minimă obligatorie pentru subscrieri ulterioare este:

 • 50 Euro la Clasa E;
 • 50 Lei la Clasa L.

Investitorul poate achiziționa oricâte unități de fond, ținând cont la fiecare subscriere ulterioară, de suma minimă menționată pentru fiecare clasă de unități de fond. Investitorii care dețin unități de fond la data intrării în vigoare a modificărilor, vor face parte din Clasa E.

FDI OTP Real Estate & Construction

Valoarea nominală a unei unități de fond din Clasa L, denominată în Lei,  este de 500 Lei. Valoarea nominală a unei unități de fond din Clasa E, denominată în Euro,  este de 100 Euro. Suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o subscrie inițial atât la Clasa L cât și Clasa E, este contravaloarea unei unități de fond la care se adaugă comisionul de subcriere. Suma minimă obligatorie pentru subscrieri ulterioare este:

 • 50 Lei la Clasa L.
 • 50 Euro la Clasa E;

Investitorul poate achiziționa oricâte unități de fond, ținând cont la fiecare subscriere ulterioară, de suma minimă menționată pentru fiecare clasă de unități de fond. Investitorii care dețin unități de fond la data intrării în vigoare a modificărilor, vor face parte din Clasa L.

FDI OTP Expert

Fondul va distribui trimestrial deținătorilor de unități de fond înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond la data de înregistrare, veniturile încasate de fond din dividende și cupoane încasate pe parcursul unui trimestru.

Investitorii care nu sunt de acord cu modificările, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. Modificările autorizate de către A.S.F. intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor, pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societății din București, Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, telefon/fax 031-308 55 63 / 031- 308.55.55, precum și de la sediile unităților teritoriale ale distribuitorului OTP Bank România, publicate pe site-ul acesteia.