Către investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Dinamic, OTP Premium Return, OTP Expert, OTP Real Estate & Construction și OTP Innovation administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care au fost solicitate și obținute autorizațiile ASF nr. 107, nr. 108, nr. 109, nr. 110, nr. 111, nr. 112, nr. 113, nr. 114, nr. 115, nr. 116  și nr. 117 din data de 01.09.2023.

  1. Modificări aplicabile FDI administrate

A. Peste tot în cuprinsul documentelor se modifică:

– numărul de telefon al societății de administrare a investițiilor OTP Asset Management România S.A.I. S.A., telefon: +4037 291 56 08;

– adresa sediului social al Depozitarului – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNA S.A., cu sediul în București, Calea Plevnei, nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etaj 6, sector 6;

  • – Comisioanele maximale aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare păstrate în sistemul de depozitare BNR SAFIR

a) Comision de administrare centralizată: maxim 0.10 %/ an aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie;

b) Comision pentru decontarea tranzactiilor de tip DVP/transferuri fără plată/REPO: maxim 25 RON /tranzacție decontată + comision SAFIR – conform Politicii de comisionare așa cum este aceasta publicată pe site-ul BNR;

c) Comision servicii conexe : – Evenimente corporative (ex. Cupon, maturitate): maxim 25 RON/ eveniment ;

– Procesare operațiuni garanții: maxim 100 RON/ operațiune;

d) Comision de intermediere pe Piață Primară: maxim 0.1% din valoarea adjudecată.

B. În cadrul prospectelor de Emisiune ale FDI administrate, pe prima pagina se înlocuiește DICI cu DIE.

C. In cadrul prospectelor de Emisiune ale FDI administrate, capitolul V. Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond, alineatul 9 va avea următorul conținut:

  • În activitatea zilnică nu se înregistrează operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare a titlurilor de participare în zilele calendaristice nelucrătoare (sâmbăta și duminica) și în zilele de sărbători legale declarate zile nelucrătoare. În aceste zile nu se publică valoarea zilnică a unității de fond (VUAN).

D. În cadrul prospectelor de Emisiune ale FDI administrate, capitolul IX. REGIMUL FISCAL

Va avea următorul conținut:

Câştigul / pierderea rezultată ca urmare a răscumpărării unităților de fond se calculează și impozitează în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare la data răscumpărării.

În cazul existenţei unor alte taxe şi/sau impozite datorate de Fond, taxe sau impozite reglementate prin dispoziţii legale adoptate ulterior aprobării prezentului document, acestea se vor plăti conform legii.

Detalii despre regimul fiscal aplicabil unităților de fond pot fi găsite pe site-ul societății www.otpfonduri.ro la adresa: https://otpfonduri.ro/impozitare/

  1. Modificări aplicabile FDI OTP Premium Return

Prospect de Emisiune 3.4 Politica de investiții, Reguli 3.3 Politica de investiții

Se elimină alin 19.

Prospect de Emisiune 3.4 Politica de investiții B. Diversificarea prudentă, Reguli 3.3 Politica de investiții  B. Diversificarea prudentă

Alin. 16 va avea următorul conținut:

Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt OPCVM și/sau FIA menționate la art. la art. 82 lit d) din OUG nr. 32/2012, cu condiția să nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași OPCVM, respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași FIA.

  1. Modificări aplicabile FDI OTP Innovation

Prospectul de emisiune al FDI OTP Innovation a fost actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1288/2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile referitoare la conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, care precizează conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor în legătură cu indicatorii de durabilitate și efectele negative asupra durabilității, precum și conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a obiectivelor de investiții durabile în documentele precontractuale, pe site-urile web și în rapoartele periodice.

  1. Modificarea Contractului pentru prestarea serviciilor de custodie încheiat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA cu depozitarul Fondurilor deschise de investiții, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNA S.A, în ceea ce privește modificarea comisioanelor serviciilor de custodie pentru instrumente financiare păstrate în sistemul de depozitare BNR SAFIR.

____________________________________________________________________________________

Investitorii care nu sunt de acord cu modificările, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Modificările autorizate de către A.S.F. intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor, pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societății din București, Aleea Alexandru nr. 43, sect. 1, telefon/fax 037-291 56 08 / 031- 308.55.55, precum și de la sediile unităților teritoriale ale distribuitorului OTP Bank România, publicate pe site-ul acesteia.