Către investitorii Fondului Deschis de Investiţii OTP Obligatiuni administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA:

Vă informăm asupra faptului că Documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI) a fost actualizat în conformitate cu reglementările în vigoare, profilul de risc și randament al investiţiei s-a modificat de la categoria 2 de risc, la categoria 3 de risc.

Documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI) al fondurilui deschis de investiții OTP Obligațiuni actualizat poate fi consultat pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro, la sediul societății din București, Aleea Alexandru, nr. 43, sector 1, precum şi la orice unitate teritorială a distribuitorilor autorizați.