OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. informează investitorii în Fondurile Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond şi OTP Dollar Bond cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care au fost solicitate şi obţinute autorizaţiile ASF nr. 144, nr. 145, nr. 146, nr. 147 şi nr. 148 din data de 04.08.2015.

Principalele modificări aduse documentelor fondurilor se referă la alinierea la prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (o nouă metodologie de evaluare a instrumentelor financiare deţinute în portofoliul fondurilor).

Pe lângă modificările privind alinierea la prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014, au intervenit şi următoarele modificări:

 • profilul investitorului;
 • obiectivele fondului – eliminarea raportării la ratele de dobândă – cu excepţia FDI OTP AvantisRO şi FDI OTP ComodisRO;
 • durata recomandată a investiţiei în fond cu excepţia FDI OTP ComodisRO;
 • menţionarea categoriilor de instrumente financiare în care fondul nu investeşte;
 • urmărirea standardului EFAMA;
 • modificarea sumei minime obligatorii de subscriere;
 • completarea prevederilor referitoare la procedura de subscriere şi răscumpărare a unităţilor de fond emise de FDI administrate;
 • eliminarea obligaţiei distribuitorului de a transmite săptămanal originalul documentelor aferente operaţiunilor de subscriere/răscumpărare
 • pragul de materialitate pentru eventuale corecţii ale operaţiunilor de subscriere şi de răscumpărare;
 • actualizarea secţiunii Riscuri şi politici de administrare a riscurilor
 • comisioanele de depozitare şi custodie;
 • desemnarea unui nou distribuitor – Libra Internet Bank pentru Fondurile Deschise de Investiţii OTP AvantisRO şi OTP Obligaţiuni;
 • comisioane de subscriere diferenţiate în funcţie de anumite criterii;
 • cheltuieli suportate de fonduri – introducerea plăţii contravalorii Legal Entity Identifiers (LEI) în contextul raportărilor către registrele centrale de tranzacţii conform EMIR;
 • delegarea activităţii de distribuţie către agenţi de distribuţie persoane juridice înscrise în Registrul ASF.

Modificările autorizate de către A.S.F. intră în vigoare la 10 zile după publicarea acestei note de informare.
Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, documentele putând fi procurate de la sediul Societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia nr. 83, sect 2, telefon/fax 031-308 55 63/ 031- 308.55.55, precum şi de la sediile unităţiilor teritoriale ale distribuitorilor, publicate pe site-urile acestora.