OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO cu privire la:

A. Micşorarea comisionului de administrare perceput de societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiţii OTP ComodisRO de la 0.15% la 0.10%/lună, începând cu data de 15.03.2011.

B. Modificarea documentelor Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO astfel:

Prospectul de Emisiune – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – Art. 7.2, Regulile Fondului – Art. 6.2., Cheltuieli suportate de Fond, pct. 1, Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății, alin. 1, Contract de societate art. 5.1 – alin.1

“Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiţii OTP ComodisRO este de X= 0,10 % pe lună calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă, astfel: ”

Detalii complete privind documentele modificate ale fondului pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societăţii din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 83, sector 2, telefon/fax 031-308 55 50/ 031- 308.55.55, precum şi de la sediile unităţilor teritoriale ale OTP Bank România publicate pe site-ul www.otpfonduri.ro