Către investitorii fondurilor deschise de investiții administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA:

Având în vedere informațiile referitoare la politica de remunerare publicate în cadrul rapoartelor anuale ale fondurilor deschise de investiții administrate, și, având în vedere corecțiile la nivelul semestrului I 2022, pentru performanța anului 2021, OTP Asset Management România SAI SA informează investitorii fondurilor administrate asupra corecțiilor efectuate la nivelul semestrului I 2022, pentru performanța anului 2021, astfel:

Sume de plătit în cursul anului de transmitere a raportării (n+1) sau amânate: pozitia B. Directori/membri Directorat : 251.079 (corectie: – 78 lei) și poziția D. Alte funcții decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse în categoria personalului identificat: 43.369 (corectie: – 904 lei).