În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Închise de Investiţii cu Capital Garantat OTP WiseRO şi OTP Green Energy, pune la dispoziţia investitorilor Rapoartele trimestriale aferente trimestrului I 2010.

Raportele vor fi publicate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 12.05.2010 şi pot fi solicitate în scris, la cerere, de la sediul nostru din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, telefon: 031 308 55/51, fax: 031 308 55 55.