În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Închise de Investiţii cu Capital Garantat OTP WiseRO şi OTP Green Energy, pune la dispoziţia investitorilor Rapoartele semestriale aferente semestrului I 2011.

Raportele vor fi publicate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 12.08.2011 şi pot fi solicitate în scris, la cerere, de la sediul nostru din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, telefon: 031 308 55 51, fax: 031 308 55 55.