Către investitorii Fondului Deschis de Investiţii OTP Dollar Bond, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA: Vă informăm asupra faptului că Documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor(DICI), aferent fondului deschis de investiţii administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA, a fost actualizat în conformitate cu reglementările în vigoare. Profilul de risc și randament al investiţiei s-a modificat de la categoria 3 de risc la categoria 2 de risc. Documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI) al fondului deschis de investiții OTP Dollar Bond actualizat poate fi consultat pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro, la sediul societății din București, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, precum şi la orice unitate teritoriala a distribuitorilor autorizați.