Către investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO și OTP Expert, administrate de către OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA:

Vă informăm asupra faptului că Documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI), aferent fondurilor deschise de investiţii administrate de către OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA, a fost actualizat în conformitate cu reglementările în vigoare. Profilul de risc și randament al investiţiei s-a modificat de la categoria 4 de risc, la categoria 5 de risc, pentru ambele fonduri. Documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI) al fondurilor deschise de investitii OTP AvantisRO și OTP Expert actualizate pot fi consultate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro, la sediul societății din București, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, precum şi la orice unitate teritorială a distribuitorilor autorizați.