În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondului Închis de Investiţii cu Capital Garantat OTP WiseRO, pune la dispoziţia investitorilor Raportul trimestrial aferent trimestrului III 2009. Raportul va fi publicat pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 15.11.2009 şi poate fi solicitat în scris, la cerere, de la sediul nostru din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, telefon: 031 308 55/51 şi fax: 031 308 55 55.