OTP Asset Management România S.A.I. S.A. aduce la cunostinţă investitorilor FDI OTP AvantisRO şi OTP BalansisRO că începând cu data de 13.05.2010 va trece la aplicarea prevederilor art. 21 din Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 9/2010.