OTP Asset Management România S.A.I. S.A., administrator al Fondului Închis de Investiţii cu capital garantat OTP GarantisRO, informează investitorii fondului că factorul de ponderare X, aşa cum este definit în Prospectul de Emisiune, a fost stabilit la 100%.

Informaţii complete se pot obţine la sediul OTP Asset Management România S.A.I. S.A. din Bucureşti, pe pagina de internet www.otpfonduri.ro, la adresa de e-mail: office@otpfonduri.ro, cât şi la sediile distribuitorilor publicate pe pagina de internet a societăţii de administrare.