OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. anunță investitorii Fondului Deschis de Investiții OTP ComodisRO, cu privire la modificarea documentelor fondului pentru care a fost solicitată și obținută autorizația ASF nr. 13 din data de 13.02.2019.

Principalele modificări aduse documentelor  FDI OTP ComodisRO se refera laPolitica de Remunerare; Obiectivele fondului; Profilul investitorului; Durata recomandată a investiției;Politica de investiții;

Modificările autorizate de către A.S.F. intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondului pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 83, sect 2, telefon/fax 031-308 55 50/ 031- 308.55.55, precum și de la sediile unitaților teritoriale ale distribuitorului OTP Bank Romania, publicate pe site-ul acesteia.