OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondurile Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP BalansisRO şi OTP ComodisRO cu privire la modificarea documentelor acestora în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri CNVM nr. 9/2010 pentru care au fost solicitate şi obţinute autorizaţiile C.N.V.M. acordate prin deciziile nr. 779, nr. 780 și nr. 781 din data de 16.06.2010.

A) MODIFICĂRI APLICABILE DOCUMENTELOR CELOR TREI FONDURI DESCHISE DE INVESTIŢII:

1. Prospectul de Emisiune – Art. 5.1, Regulile Fondului – Art. 5.1, Determinarea valorii activului total, activului net şi a valorii unitare a activului net va avea următorul conţinut “Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile prezentului Prospect, cu respectarea prevederilor art. 98-101 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 şi a Dispunerilor de măsuri CNVM nr. 02/06.02.09 și nr. 09/18.03.2010 “

2. Prospectul de Emisiune – Art. 5.2, Regulile Fondului – Art. 5.2., Reguli de evaluare a activelor Fondului se elimină pct. (12), restul punctelor se renumerotează

3. Prevederile Contractului de Societate Civilă şi Prospectului Simplificat rămân neschimbate.

B) MODIFICĂRI APLICABILE DOCUMENTELOR FDI OTP AvantisRO, OTP BalansisRO

1. Prospectul de Emisiune – Art. 5.2, Regulile Fondului – Art. 5.2., Reguli de evaluare a activelor Fondului

Se introduce un ultim aliniat: „Orice alte instrumente financiare aflate în portofoliul Fondului vor fi evaluate conform reglementărilor C.N.V.M. în vigoare.” Menţionăm că, în baza Deciziei CNVM nr. 662 din data de 25.05.2010, nu se vor aplica prevederile 133 alin. 1 din regulamentul CNVM nr. 15/2004. Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia nr. 83, sect. 2, telefon/fax 031-308.55.50/ 031- 308.55.55, precum şi de la sediile unităţiilor teritoriale ale OTP Bank România publicate pe site-ul www.otpfonduri.ro.