Către investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond,  OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Euro Premium Return, OTP Premium Return, OTP Expert și OTP Real Estate & Construction, administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA:

Vă informăm asupra faptului că documentele privind informațiile cheie destinate investitorilor (DICI), aferente fondurilor deschise de investiţii administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA, au fost actualizate în conformitate cu reglementările în vigoare. Documentele privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI) ale fondurilor deschise de investiții actualizate pot fi consultate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro, la sediul societății din București, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, precum şi la orice unitate teritorială a distribuitorilor autorizați.