Către investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisROOTP ObligaţiuniOTP ComodisRO, OTP Euro Bond,  OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Dinamic, OTP Premium Return, OTP Expert si OTP Real Estate & Construction, administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA:

Vă informăm asupra faptului că documentele privind informaţiile cheie destinate investitorilor(DICI), aferente fondurilor deschise de investiţii administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA, au fost actualizate in conformitate cu reglementările în vigoare. Documentele privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI) ale fondurilor deschise de investiții actualizate pot fi consultate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro, la sediul societătii din București, Aleea Alexandru, nr. 43, sector 1, precum şi la orice unitate teritoriala a distribuitorilor autorizați.