Către investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisROOTP ObligaţiuniOTP ComodisRO, OTP Euro Bond,  OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Euro Premium Return şi OTP Premium Return, administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA:

Vă informăm asupra faptului că Documentele privind informaţiile cheie destinate investitorilor(DICI), aferente fondurilor deschise de investiţii administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA, au fost actualizate în conformitate cu reglementările în vigoare. Profilul de risc al Fondului Deschis de Investiții OTP AvantisRO s-a modificat din categoria 5, în categoria 4 de risc.

Documentele privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI) ale fondurilor deschise de investiții actualizate pot fi consultate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro, la sediul societatii din București, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, precum şi la orice unitate teritorială a distribuitorilor autorizați.