OTP Asset Management România S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Deschis de Investiţii OTP Euro Premium Return anunţă investitorii Fondului cu privire la:

Micșorarea comisionului de administrare perceput de societate pentru Fondul Deschis de Investiţii OTP Euro Premium Return de la 2.00%/an (0,166(6)%/lună) la 0.5%/an (0.0416(6)/lună), începând cu data de 02.02.2017, conform Deciziei societăţii.