Către investitorii Fondului Deschis de Investiţii OTP Premium Return administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA:

Vă informăm asupra faptului că Documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI) a fost actualizat în conformitate cu reglementările în vigoare, profilul de risc și randament al investiţiei s-a modificat de la categoria 4 de risc, la categoria 5 de risc.

Documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI) al fondului deschis de investitii OTP Premium Return actualizat poate fi consultat pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro, la sediul societății din București, Aleea Alexandru, nr. 43, sector 1, precum şi la orice unitate teritoriala a distribuitorilor autorizați.