OTP Asset Management România S.A.I. S.A., informează investitorii Fondului Închis de Investiţii cu Capital Garantat OTP Green Energy înscrişi în registrul deţinătorilor de unităţi de fond la data de referinţă prezentată în Prospectul de Emisiune, 18.06.2013, ca valoarea cotei de participare la performanţa fondului este 12%.

Plata cotei de participare la performanţa fondului se va efectua pe data de 25.06.2013.

Pentru investitorii persoane fizice/juridice care au achiziţionat unităţi de fond prin intermediul BVB sau al căror cont de plăţi ulterioare nu a fost completat în cadrul formularului de subscriere, plata se va realiza prin transfer într-un cont bancar desemnat de deţinătorul de unităţi de fond în situaţia în care acesta a notificat OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. asupra elementelor de identificare ale contului şi băncii, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de momentul începerii plăţilor (până în data de 19.06.2013).

La efectuarea plăţii sumelor cuvenite, eventualele speze bancare cad în sarcina investitorului. În cazul unor neconcordanţe sau erori în datele personale transmise de investitori în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operaţiunilor efectuate în plus se recuperează integral de la investitor.

Sumele cuvenite investitorilor care nu au putut fi plătite de către societatea de administrare din cauza neîndeplinirii obligaţiei investitorului de notificare a contului bancar valabil sunt depozitate într-un cont bancar, până la data prescrierii termenului legal aferent obligaţiei de plată. Sumele neridicate nu sunt purtătoare de dobândă pe perioada dintre data exigibilităţii plăţii până la data ridicării lor.

După expirarea perioadei de plată a cotei de participare la performanţă, investitorii pot solicita plata sumelor cuvenite prin completarea unui Formular de plată, pus la dispoziţie la sediul unităţilor de distribuţie ale OTP Bank România. Nu se efectuează plăţi ale cotei de participare la performanţa în numerar sau prin poştă.

În conformitate cu prevederile art. 67 “Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii”, alin (1) din Codului Fiscal “Veniturile sub formă de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.”

Având în vedere că fondul ajunge la maturitate în data de 25.06.2013, investitorii înregistraţi în Registrul deţinătorilor de unităţi de fond la data de referinţă de 18.06.2013, sunt îndreptăţiţi să primească maximul dintre contravaloarea unităţilor de fond deţinute, la valoarea unitară a activului net al Fondului certificată de Depozitar din ultima zi de funcţionare a Fondului şi valoarea nominală a unităţilor de fond deţinute (200 RON/unitate de fond);

În vederea efectuării formalităţilor de răscumpărare a unităţilor de fond deţinute, vă aşteptăm în perioada 25 Iunie – 09 Iulie 2013 la sediile Distribuitorului, respectiv OTP Bank România sau la sediul Societăţii de Administrare OTP Asset Management România S.A.I. S.A..