OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA anunță investitorii în Fondurile Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond,  OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Dinamic, OTP Premium Return, OTP Expert, OTP Real Estate & Construction și OTP Innovation cu privire la externalizarea activității de contabilitate a fondurilor deschise de investiții administrate, către o entitate specializată – DEMA EXPERT CONTA S.R.L cu sediul în Județul Ilfov, Oraș Pantelimon, str. Poet George Țărnea, nr. 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J/23/8230/2023, Cod Unic de Înregistrare  49238596, reprezentată prin d-na Melinte Delia Ștefania în calitate de Administrator, începând cu data de 01.01.2024.

OTP Asset Management România SAI SA, adresa Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, București este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15502/2007, Cod unic de înregistrare 22264941, Decizie autorizare ASF nr. 2620/18.12.2007, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJ05SAIR/400023, înregistrare ANSPDCP nr. 8236, www.otpfonduri.ro.