În conformitate cu documentele fondurilor deschise de investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond şi OTP Dollar Bond, OTP Asset Management România S.A.I. S.A.,în calitate de administrator, informează investitorii că în data de 31.12.2014 (ultima zi lucrătoare din luna decembrie a fiecărui an) nu se înregistrează operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare cu titluri de participare. Astfel, orice operaţiune de cumpărare şi/sau răscumpărare de unităţi de fond înregistrată într-o zi nelucrătoare prin reţeaua de distribuţie sau direct prin creditarea contului Fondului cu suma corespunzătoare unei subscrieri, va fi considerată ca fiind efectuată în ziua lucrătoare următoare acesteia.

Menţionam că plata contravalorii unităţilor de fond răscumpărate in data de 30.12.2014 se va efectua începând cu data de 05.01.2015.