În conformitate cu documentele fondurilor deschise de investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond, OTP Premium Return, OTP Euro Premium Return, OTP Global Mix și OTP Expert, OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în calitate de administrator, informează investitorii că în data de 29.12.2017 (ultima zi lucrătoare din luna decembrie a fiecărui an) nu se înregistrează operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare cu titluri de participare. Astfel, orice operaţiune de cumpărare şi/sau răscumpărare de unităţi de fond înregistrată într-o zi nelucrătoare prin reţeaua de distribuţie sau direct prin creditarea contului Fondului cu suma corespunzătoare unei subscrieri, va fi considerată ca fiind efectuată în ziua lucrătoare următoare acesteia.