OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondurile Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP BalansisRO şi OTP ComodisRO, cu privire la modificarea documentelor de constituire a acestora în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri C.N.V.M. nr. 2 din data de 06.02.2009.

Modificările efectuate se referă la necesitatea alinierii calcului valorii unitare a activului net la practicile europene în vederea stabilirii unui tratament corect şi echitabil al investitorilor, în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri CNVM nr. 2 din data de 06.02.2009. Nu se stabilește un moment al zilei de calcul al valorii unitare a activului net.

Descărcaţi nota de informare a investitorilor în format *.pdf