OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Închis de Investiţii cu capital garantat OTP GarantisRO, cu privire la modificarea documentelor de constituire a acestuia în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri C.N.V.M. nr. 2 din data de 06.02.2009.

Modificările efectuate se referă la necesitatea alinierii calcului valorii unitare a activului net la practicile europene în vederea stabilirii unui tratament corect şi echitabil al investitorilor, în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri CNVM nr. 2 din data de 06.02.2009.