OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO cu privire la:

A. Micșorarea comisionului de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiţii OTP ComodisRO de la 0.20% la 0.15%/lună, începând cu data de 01. 07. 2010.

B. Modificarea documentelor Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO astfel:

Prospectul de Emisiune – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – Art. 7.2, Regulile Fondului – Art. 6.2., Cheltuieli suportate de Fond, pct. 1, Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societăţii, alin. 1, Contract de societate art. 5.1 – alin.1

“Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiţii OTP ComodisRO este de X= 0,15 % pe lună calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă, astfel: ”

Detalii complete privind documentele modificate ale fondului pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia nr. 83, sect 2, telefon/fax 031-308 55 50/ 031- 308.55.55, precum şi de la sediile unităţiilor teritoriale ale OTP Bank România publicate pe site-ul www.otpfonduri.ro.