OTP Asset Management România S.A.I. S.A., informează investitorii Fondului Închis de Investiţii cu Capital Garantat OTP WiseRO înscrişi în registrul deţinătorilor de unităţi de fond la data de referinţă prezentată în Prospectul de Emisiune, 22.05.2012, că valoarea celei de-a treia cote de participare la performanţa fondului este zero, având în vedere evoluţia negativă a indicelui SGI Wise US Long/Short Vol Target.

Având în vedere că fondul ajunge la maturitate în data de 31.05.2012, investitorii înregistraţi în Registrul deţinătorilor de unităţi de fond la data de referinţă de 22.05.2012, sunt îndreptăţiţi să primească maximul dintre contravaloarea unităţilor de fond deţinute, la valoarea unitară a activului net al Fondului certificată de Depozitar din ultima zi de funcţionare a Fondului şi valoarea nominală a unităţilor de fond deţinute (200 RON / unitate de fond);

În vederea efectuării formalităţilor de răscumpărare a unităţilor de fond deţinute, vă aşteptăm în perioada 01 Iunie – 15 Iunie 2012 la sediile Distribuitorului, respectiv OTP Bank România sau la sediul Societăţii de Administrare OTP Asset Management România SAI S.A.