OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunță investitorii Fondului Deschis de Investiții OTP Expert cu privire la modificarea documentelor acestuia pentru care a fost solicitată și obținută autorizația ASF nr. 120 din data de 21.07.2022.

Modificări importante aduse documentelor fondului:

Transformarea fondului dintr-un fond care emite o singură clasă de unități de fond, într-un fond care emite două clase de unități de fond: clasa L – denominată în lei, clasa E denominată în Euro;

Conversia unității de fond pentru Clasa L cu un factor de conversie de 1:200. Acesta se aplică la 10 zile după publicarea publicarea Notei adresată investitorilor privind autorizarea.

Investitorii fondului vor fi transferați automat în Clasa L la data intrării în vigoare a autorizării de către ASF a transformării fondului dintr-un fond care emite o clasa de unități de fond într-un fond care emite 2 clase de unități de fond: Clasa L și Clasa E. (la 10 zile după publicarea Notei adresată investitorilor privind autorizarea)

Valoarea nominală a unei unități de fond din Clasa L denominată în Lei este de 50 Lei.
Valoarea nominală a unei unități de fond din Clasa E denominata în Euro este de 50 Euro

Suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o depună la operațiunea de subscriere inițială este contravaloarea unei unități de fond la care se adaugă comisionul de subscriere.

Suma minimă obligatorie, pentru subscrieri ulterioare este:
• 50 Lei la Clasa L.
• 50 Euro la Clasa E.

Fondul nu va mai distribui veniturile încasate de fond din dividende și cupoane încasate pe parcursul unui trimestru, acestea reflectându-se permanent în valoarea unitară a activului net calculată în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Se adaugă la politica de investiții a fondului, următorul alineat: Fondul nu va investi în titlurile de participare emise de alte OPCVM/FIA mai mult de 10% din activele sale.

Distribuția unităților de fond, atât la clasa L, cât și la clasa E, se poate realiza prin intermediul societății de administrare, a agenților de distribuție și prin intermediul unităților teritoriale ale OTP Bank România.

Clienții OTP Bank România pot efectua operațiuni de vânzare/subscriere și răscumpărare prin intermediul serviciului OTPdirekt în condițiile detaliate în documentele fondului.

Se modifică modalitatea de calcul a Valorii activului net al fondului.

Se modifică valoarea comisionului maxim de subscriere, se introduc categoriile de investitori care sunt scutite de plata comisionului de subscriere.

Se modifică comisionul de administrare perceput de societate.

Menționăm că pentru conversia unităților de fond nu este necesară suspendarea emisiunii și răscumpărării de unități de fond în data conversiei.
_________________________________________________________________________________________

Investitorii care nu sunt de acord cu modificările, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.
Modificările autorizate de către A.S.F. intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.
Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor, pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societății din București, Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, telefon/fax 037-291 56 08 / 031- 308.55.55, precum si de la sediile unităților teritoriale ale distribuitorului OTP Bank România, publicate pe site-ul acesteia.