În conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO şi OTP Euro Bond pune la dispoziţia investitorilor Rapoartele anuale de activitate ale acestora pentru anul 2012.

Rapoartele vor fi publicate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 30.04.2013 şi pot fi solicitate în scris, la cerere, de la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, e-mail: office@otpfonduri.ro, telefon: 031 308 55 50, fax: 031 308 55 55.