OTP Asset Management România S.A.I. S.A., informează investitorii FIICG OTP WiseRO înscrişi în registrul deţinătorilor de unităţi de fond la data de referinţă prezentată în Prospectul de Emisiune, 20.05.2011 că valoarea celei de-a doua cote de participare la performanţa fondului este zero.