OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondul Deschis de Investiţii OTP Obligaţiuni cu privire la:

A. Micşorarea comisionului de administrare perceput de societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiţii OTP Obligaţiuni de la 1.8% / an la 1% / an (0,15% / lună – 0,0833 / lună), începând cu data de 01.09.2011.

B. Modificarea documentelor Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO astfel:

Prospectul de Emisiune – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – Art. 7.2, Regulile Fondului – Art. 6.2., Cheltuieli suportate de Fond, pct. 1, Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societăţii, alin. 2, Contract de societate art. 5.1 – alin. 2

“Începând cu data de 01.09.2011, comisionul de administrare este de 1% pe an (0,0833% / lună), după cum urmează: X= 0,0833 % pe lună calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă, astfel:”

Detalii complete privind documentele modificate ale fondului pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia nr. 83, sect. 2, telefon / fax 031-308 55 50 / 031- 308.55.55, precum şi de la sediile unităţiilor teritoriale ale OTP Bank România.